News

Аеровидео од “Архео Парк Бразда”

administrator News

Аеровидео од aрхео паркот Бразда на Институт за Археолошки Истражувања – Скопје снимен за проектот “Прослава на меѓународниот ден на археологијата „Day of Archaeology 2017″ подржан од годишната програма за култура на Министерство за Kултура на Република Македонија, а во соработка со НУ Археолошки музеј на Македонија.

More

0

Краток документарен филм за „Архео Парк Бразда“

Elena Karanfilovska News

Овој краток документарен филм на здружението „Археологика” е снимен за проектот прослава на меѓународниот ден на археологијата „Day of Archaeology 2014” со подршка од Министерство за култура на Република Македонија, НУ Археолошки музеј на Македонија, Управа за заштита на спомениците на културата и Via Magna. Реализација: Здружение Археологика Соговорници: м-р Горан Санев Ирена Колиштрковска Настева […]

More

0

Отворен првиот археолошки парк во Македонија – „Архео Парк Бразда“

administrator News

На 21. Мај 2013 година на падините на Скопска Црна Гора во с. Бразда, општина Чучер – Сандево се отвори првиот археолошки парк во Македонија „Архео Парк Бразда“, проект реализиран од здружението „Археологика“. Целта на овој проект е да се заштити и промовира културното наследство на Република Македонија, да се заштити природата што го опкружува […]

More

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/