Нов добредојде знак во Архео Паркот Бразда (Видео)

administrator News

Во рамки на проектот Одржување, Промоција и Поуларизација на Архео Паркот Бразда за 2017 се изработи нов добредојде знак за кој се задолжени: Марија Трпевска (Артист), Радомир Ивановиќ и Елена Каранфиловска (Камера), Јане Качански (Видео) и Марко Стојановиќ (Волонтер)

 

Проектот е финансиран од годишната програма за култура за 2017 на Министерство за Култура на Р. Македонија, а во организација на Институт за Археолошки Истражувања – Скопје

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/