Контактирајте не

Стапете во контакт со нас!

Телефон

075 496 490

Email

institutearchaeological@gmail.com

Локација

Бразда лежи на 10 км северно од центарот на Скопје, во југо западното подножје на Скопска Црна Гора.

Испрати ни порака